Microhulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond heeft als doelstelling het voorkomen van armoede en schrijnende financiële noodsituaties door middel van het verstrekken van renteloze leningen aan inwoners van de gemeente Helmond.

Jaarrekening 2016: www.microhulp-helmond.nl/media/jaarrekening_2016_microhulp_helmond.pdf

Factsheet 2016: www.microhulp-helmond.nl/media/factsheet_microhulp_2016.pdf