Microhulp Helmond

MicroHulp Helmond; groot succes in crisistijd (Prismo 2010)
Huurachterstanden wegwerken of extra ziektekosten betalen. In een jaar tijd behoedde stichting MicroHulp Helmond al zo'n zestig huishoudens voor armoede en sociale uitsluiting. De stichting bestaat ruim een jaar.

Stichting MicroHulp is een fonds dat renteloze leningen verstrekt aan inwoners van de gemeente Helmond, die door omstandigheden in financiele nood zijn of dreigen te raken. Met deze leningen worden bijvoorbeeld energie- en huurachterstanden of ziektekosten betaald. Vooral in deze tijd, waarin velen een stapje terug moeten doen door verlies van hun baan, is MicroHulp een preventief middel om verdere afglijding door financiele problemen te voorkomen. MicroHulp heeft het afgelopen jaar al een bedrag van € 60.000 aan renteloze leningen verstrekt. Wil de stichting aan de vraag naar financiele ondersteuning tegemoet blijven komen dan zal dit startbedrag zeker aangevuld moeten worden. Een oproep aan donateurs voor geldelijke bijdrage is hier dan ook op zijn plaats.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Feuerriegel. Donateurs kunnen gelden overmaken op Rabobank Helmond 149 68 62 34

 
Renteloze lening tegen armoede (mei 2009)
In de strijd tegen de armoede is de Stichting Microhulp op vrijdag 15 mei 2009 officieel gestart. De verstrekking van renteloze leningen is hierbij een belangrijk hulpmiddel om inwoners in Helmond uit de armoede te houden. Immers, de neerwaartse spiraal kan zo ontstaan wanneer je wordt geconfronteerd met eventuele huisuitzetting en/of schulden. De aanvragen voor een lening (altijd ondersteund door een maatschappelijke instelling) worden getoetst en natuurlijk niet zomaar verstrekt. Belangrijke voorwaarde is dat de aanvrager in staat moet zijn om de lening binnen uiterlijk drie jaar terug te betalen. Microhulp is mede mogelijk gemaakt door het Coöperatiefonds van de Rabobank Helmond, Stichting Thomas van Villanova en de gemeente Helmond. De laatste is blij met het initiatief en overhandigde Microhulp bij de oprichting een cheque ter waarde van 50.000 euro. Met dit gebaar hoopt ze een steentje bij te dragen in de strijd die in Helmond.