Microhulp Helmond

Het bestuur van het fonds bestaat uit:

mevr. C. Hobbelen - van der Heijden
(namens Thomas van Villanova)

dhr. J. Feuerriegel 
(namens Stg. Maatschappelijke Opvang Helmond e.o.)

dhr. F. Lustenhouwer
(persoonlijke titel)

dhr. T. Dingen
(persoonlijke titel)

mevr. D. Vermeer - van Hest
(persoonlijke titel)