Microhulp Helmond

U kunt een aanvraagformulier downloaden via deze website.

Het aanvraagformulier stuurt u ingevuld en ondertekend naar Stichting MicroHulp Helmond, Postbus 242, 5700 AE in Helmond.

Denkt u eraan dat het formulier zowel door u als door een maatschappelijke organisatie ondertekend moet worden. Indien van toepassing dient u bij de aanvraag kopieën te sturen van de brieven van de schuldeiser(s).
Na ontvangst zal uw aanvraag beoordeeld worden door een professional. U krijgt schriftelijk bericht over de uitslag.
 
Indien de lening wordt toegekend dient u een leenovereenkomst te ondertekenen. In deze overeenkomst staat het bedrag dat u maandelijks moet aflossen. Bij de samenstelling van dit bedrag wordt rekening gehouden met uw financiële situatie. Pas na  ondertekening van de overeenkomst worden de gelden - indien van toepassing – rechtstreeks overgemaakt aan de schuldeiser(s).